шви

 • 101прострочувати — I ую, уєш, недок., прострочи/ти, строчу/, стро/чиш, док. 1) перех.Прошивати строчкою що небудь, робити строчку на чомусь. Прострочити шви. 2) перех. і без додатка. Пробивати наскрізь кого , що небудь, стріляючи з кулемета, автомата (або про… …

  Український тлумачний словник

 • 102прошва — и, ж. 1) Смужка мережива або вишитої тканини, вшита чи призначена для вшивання у виріб із тканини. 2) Вузька смужка тканини чи шкіри, вшита у шви одягу (перев. форменого) або взуття …

  Український тлумачний словник

 • 103релятивістський — а, е. 1) філос. Стос. до релятивізму і релятивіста. 2) фіз. Який належить до явищ, що розглядаються на основі теорії відносності. •• Релятиві/стська астрофі/зика розділ астрофізики, який вивчає властивості надщільних космічних тіл – нейтронних… …

  Український тлумачний словник

 • 104розкарбовувати — ую, уєш, недок., розкарбува/ти, у/ю, у/єш, док., перех., тех. 1) Покривати карбівкою (у 1 знач.) поверхню металевих виробів. 2) Обробляти з єднання, шви яких небудь металевих виробів з метою ущільнення …

  Український тлумачний словник

 • 105розпрасовувати — ую, уєш, недок., розпрасува/ти, у/ю, у/єш, док., перех. Праскою розгладжувати шви, складки і т. ін. на чому небудь …

  Український тлумачний словник

 • 106розпрасовуватися — ується, недок., розпрасува/тися, у/ється, док. 1) Розгладжуватися під праскою (про шви, складки і т. ін. на чому небудь). 2) тільки недок. Пас. до розпрасовувати …

  Український тлумачний словник

 • 107розпускати — а/ю, а/єш, недок., розпусти/ти, ущу/, у/стиш, док., перех. 1) Відпускати (всіх чи багатьох), звільнивши від виконання якихось завдань, обов язків. || Звільняти з роботи, служби. || Припиняти діяльність якої небудь організації, установи, виборного …

  Український тлумачний словник

 • 108розшивати — а/ю, а/єш, недок., розши/ти, и/ю, и/єш, док., перех. 1) Розпорювати по шву що небудь зшите. || спец. Роз єднувати, розділяти в місцях з єднань, скріплень. || Знімати солом яну покрівлю. 2) Оздоблювати вишивкою; вишивати. 3) буд. Вирівнювати шви,… …

  Український тлумачний словник

 • 109фазовий — а, е, спец. Стос. до фази. Фазові обмотки. •• Фа/зова рівнова/га рівновага термодинамічної системи, що складається з двох або більшого числа фаз. Фа/зова шви/дкість величина, що характеризує зміщення фази гармонічної хвилі у просторі. Фа/зовий… …

  Український тлумачний словник

 • 110швидше — рідше швидш, присл. 1) Вищ. ст. до швидко. 2) Те саме, що скоріше 2). •• Шви/дше ..., ніж (ані/ж) ... уживається як порівняльне слово у порівняльному звороті зі знач.: а) краще, ліпше; б) скоріше …

  Український тлумачний словник